Mimorealismus

O původu světa

Sedl jsem si naproti do knajpy, kde mají sice pivo jak projímadlo, ale nejni to daleko a líná noha se holt nehne. Stejně čekám jen na to, až sepne autopilot a zanese mě někam do nočního baru. A během tohoto čekání vám povykládám příběh, který mě napadá. Začnu od doby ledové. Tehdá, nevím jestli za to mohl meteorit, nebo
vysál do vesmíru teplý vzduch uragán.
Každopádně na zemi zůstala spousta zmrzlých těl a taky hoven. Smrt přišla rychle. Těla padala a nehybné kupy mohutných břich se rozprostíraly po krajině. Mnoho menších tvorů se snažilo na poslední chvíli schovat ve štěrbinách, které skýtala skaliska, rozeklané stromy, či kamenné kupy. Kdejaký hmyz se snažil zavrtat kamkoliv. Z hlediska zachování budoucího života bylo nápadem jedním z nej-prozíravějších zavrtat svoji hlavu do hromádky hoven,
jež v hojném množství zanechalo zvířectvo těsně před osudovou změnou podnebí. Hovínka byla po nějaký čas patrně (později jen nepatrně) teplejší, skýtala nebývalé množství živin z procesu nedokonané metamorfózy. Jestli tam hmyz vydržel po celou dobu ledovou a počal své potomky až potom, je nemožné, i když ne z hola. Daleko pravděpodobnější, neřku-li jediná možná se mi jeví varianta hybernovaného vajíčka v těle samičky, z něhož se počal nový takzvaný moderní svět. Ne tedy z opice, ale z hovna.

  

Teorie vymezených možností

Navýsost logické by bylo, abych se teď rozepsal o dalším vývoji druhů, ale za prvé jsou moje znalosti v tomto oboru natolik prachbídné, že bych se musel snížit k čiré mystifikaci a za druhé bych se raději konečně dotkl nefyzického rozměru bytí. Nechci se tím vychloubat, že bych snad byl obdařen poznáním, které je jiným skryto. Předkládám pouze pocity, které vzešly pouze z radostí i smutků mého života. Nad možnostmi, které člověk má jsem začal uvažovat ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že dělám chyby, tyto chyby tvrdohlavě opakuji a přestože za ně sklízím trpké ovoce, můj život je v relativní rovnováze. Přítel Mirek praví: sám se sebou nezatopíš. Hledaje těžiště rovnovážnosti přicházím na několik věcí. Život je možné brát jako houpačku, hladinu vody, nebo podobně. Můj pohled na životní dráhu je následující. V okamžiku našeho zrození jsme vrženi do vymezeného prostoru trubky. Jsme nekompromisně vedeni určitým směrem a máme velmi omezené možnosti poznání jaké to je v "ostatních trubkách" a přesto díky jejich průhlednosti vidíme víc, než čemu jsme schopni porozumět. Náš životní prostor je navždy vymezený a později se vrátím k tomu, jak je možné že jedinec dostane Nobelovu cenu za matematiku a druhotinec zná maximálně rovnici o jedné neznámé. Ačkoliv na první pohled tato teorie vyhlíží zoufale, existuje možnost libovolného přesunu. V určitém úseku jsou totiž trubky děleny a je možné dostat se do jiné volné. Výše či níže položené, levé nebo pravé. Život by byl velmi jednoduchý, pakliže by člověk věděl, ve kterém okamžiku je nutné radikálně změnit přístup, nebo se zachovat tak, aby došlo k žádanému přesunu - naplnění svých tužeb. Pravda je ta, že se intervaly možných přesunů opakují a je možné svým způsobem předpokládat a změnit tak povahu své reality show.